آرشیو اخبار - 08 اردیبهشت 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سهم 76 درصدی گاز طبیعی در سبد محصولات مجتمع گاز پارس جنوبی

در سبد محصولات پالایشگاه های مجتمع گازی پارس جنوبی، گاز طبیعی بیشترین سهم را داراست.
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۰۲