آرشیو اخبار - 23 اردیبهشت 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اجرای بیش از 2500 پیشنهاد در سال 97

دبیر شورای همیاری و مشارکت کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی از اجرای بیش از 2500 فقره پیشنهاد از پیشنهادهای کارکنان ، در مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد .
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۱۶
صفحه ۱ از ۲