آرشیو اخبار - 11 اردیبهشت 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری مانور سطح B شرایط اضطراری(ERC) در پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی

پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی در راستای سنجش میزان آمادگی اعضای هسته مقابله با شرایط اضطراری، گروههای عملیاتی و پشتیبانی خود اقدام به برگزاری مانور عملیاتی سطح B شرایط اضطراری با موضوع انتشار گاز و وقوع انفجار بر اثر الکتریسیته ساکن نمود.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۵۲