آرشیو اخبار - 05 اسفند 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کتاب انواع سامانه های کنترلی مقاوم با تلاش امین نوری کارمند مجتمع گاز پارس جنوبی بچاپ رسید

کارمند پرتلاش مجتمع گاز پارس جنوبی کتاب" انواع سامانه های کنترلی مقاوم " را با موفقیت به چاپ رساند.
۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۰۹
صفحه ۱ از ۲