آرشیو اخبار - 27 اسفند 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پالایشگاه نهم مجتمع گازپارس جنوبی 10 هزار لیتر مواد ضدعفونی را به شهرداری جم اختصاص داد

در سایه ی همدلی و همیاری در جبهه ی مقدم سلامت، پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی 10 هزار لیتر مواد ضد عفونی کننده را به شهرداری جم اختصاص داد.
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۲۳