آرشیو اخبار - 14 اسفند 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تقدیرنامه پنج ستاره دومین جایزه سرآمدی و بهبود مستمر به مجتمع گاز پارس جنوبی اهدا شد

تقدیر نامه پنج ستاره ی دومین جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران به مجتمع گاز پارس جنوبی اهدا شد.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۳۴
صفحه ۱ از ۲