آرشیو اخبار - 30 بهمن 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آیین تجلیل از بازنشستگان مجتمع گاز پارس جنوبی

آیین تجلیل از بازنشستگان مجتمع گاز پارس جنوبی با حضور مدیر عامل، مدیران و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی در سالن همایش منطقه ویژه برگزار گردید.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۰۹
صفحه ۱ از ۲