آرشیو اخبار - 27 بهمن 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بهره برداری از طرح های مهم در پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی

در راستای تولید پایدارگاز، طرح های مهم در پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی با برنامه ریزی دقیق به بهره برداری رسید.
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۵۰