آرشیو اخبار - 29 دی 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تجلیل از برترین های نظام پیشنهادهای مجتمع گاز پارس جنوبی

گزارش تصویری مراسم تجلیل از برترین های نظام پیشنهادهای مجتمع گاز پارس جنوبی
۲۹ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۱۸
صفحه ۱ از ۲