آرشیو اخبار - 23 دی 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نشست بررسی چالش های حوزه ی زنجیره ی تامین کالا در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

سرپرست بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: نشست بررسی چالش های حوزه ی زنجیره ی تامین کالا با رویکرد رفع موانع توسعه ی ساخت داخل با حضور مشاور صنعتی وزیر، مدیر کل تجاری سازی وزارت نفت و رئیس امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران برگزار گردید.
۲۳ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۵۰