آرشیو اخبار - 14 دی 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انتصاب سرپرست HSE مجتمع گاز پارس جنوبی

با صدور حکمی از سوی مهندس فرهنگ، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی ، محمد مسعودنیا به عنوان سرپرست HSE مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد.
۱۴ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۳۲
صفحه ۱ از ۴