آرشیو اخبار - 18 فروردین 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کاشت یکصد اصله نهال در ورودی پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی

کارکنان و متخصصان پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی در راستای گسترش فضای سبز و حمایت از محیط زیست پیرامونی، یکصد اصله نهال را در ورودی پالایشگاه هشتم مجتمع کاشت نمودند.
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ۰۹:۵۵
صفحه ۱ از ۳