آرشیو اخبار - 14 آذر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مسابقات ورزشی در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

مسابقات ورزشی همزمان با هفته ی بسیج با همت واحد حراست پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی با حضور کارکنان برگزار شد.
۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۲۱