آرشیو اخبار - 08 مهر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حداکثر تولید در مجتمع گاز پارس جنوبی در دوره تعمیرات اساسی

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: با تولید حداکثری در مجتمع گاز پارس جنوبی شرکت ملی گاز ایران مشکلی برای تأمین گاز کشور در زمستان پیش ‌رو نخواهد داشت.
۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۰
صفحه ۱ از ۳