آرشیو اخبار - 29 مهر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

نشست تخصصی انجمن عکس مجتمع گاز پارس جنوبی و اعضای انجمن عکاسان شهرستان عسلویه

همسو با ارتباط موثر و تعامل سازنده در حوزه مسئولیت های اجتماعی، نشست تخصصی انجمن عکس مجتمع با انجمن عکاسان شهرستان عسلویه به میزبانی واحد روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد.
۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۷
صفحه ۱ از ۲