آرشیو اخبار - 14 مهر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نصب میترینگ فازهای 2 و 3 مجتمع گاز پارس جنوبی

تعمیرات اساسی فرصت مناسبی برای انجام پروژه‌های توسعه‌ای و ارتقا سیستم‌های مختلف پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی است.
۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۱۲
صفحه ۱ از ۲