آرشیو اخبار - 27 شهریور 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

احداث مسیر دسترسی به ناحیه فلر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی

عملیات اجرایی مسیر جدید دسترسی به ناحیه فلر پالایشگاه هشتم از سیزدهم مردادماه سال جاری آغاز و هم اکنون نیز در حال انجام است.
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰۸:۵۹