آرشیو اخبار - 29 اَمرداد 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

5 عضو اصلی کمیته ی بانوان مجتمع گاز پارس جنوبی انتخاب شدند

با مشارکت چشمگیر و حضور حداکثری بانوان مجتمع گاز پارس جنوبی در انتخابات و پس از انجام شمارش آرا، 5 عضو اصلی کمیته ی بانوان مجتمع انتخاب شدند.
۲۹ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۳۹