آرشیو اخبار - 27 اَمرداد 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

جلسه ی اختتامیه ممیزی خارجی سیستم های مدیریت یکپارچه در مجتمع گاز پارس جنوبی

گزارش تصویری از جلسه ی اختتامیه ی ممیزی سیستم های مدیریت یکپارچه در مجتمع گاز پارس جنوبی
۲۷ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۳۱
صفحه ۱ از ۲