آرشیو اخبار - 17 اَمرداد 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کتاب راهنمای تزریق مواد شیمیایی ترجمه و به چاپ رسید

محمد رضا حامد غفاریان، مهندس ارشد فرآیند سرویس های جانبی ( یوتیلیتی ) و تصفیه خانه مهندسی پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی، کتاب راهنمای تزریق مواد شیمیایی را با موفقیت ترجمه و به چاپ رساند.
۱۷ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۷