آرشیو اخبار - 16 اَمرداد 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ضرورت پویایی سیستم مدیریت در تمامی بخش های ستادی و پالایشگاهی مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی در جلسه ی بازنگری سیستم مدیریت مجتمع گفت: سیستم مدیریت باید در تمام بخش های ستادی، واحدهای ستادی و پالایشگاهی پویا باشد و باید هم فکر و همسو باشیم تا به یک جمع بندی مناسبی دست یابیم.
۱۶ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۳۱
صفحه ۱ از ۳