آرشیو اخبار - 04 تیر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

40 عدد شیر ( ولو ) شبکه آبرسانی آتش نشانی واحد های عملیاتی در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی تعویض شد

همسو با حمایت از کالا و تجهیزات داخلی، با تلاش کارکنان و متخصصان پالایشگاه نهم عملیات تعویض 40 عدد شیر ( ولو) پروانه ای شبکه آبرسانی آتش نشانی واحدهای عملیاتی با موفقیت انجام شد.
۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۱۲
صفحه ۱ از ۲