آرشیو اخبار - 30 تیر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

عملکرد پر افتخار سال 96 مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت مورد ارزیابی قرار گرفت

عملکرد سال 96 مجتمع گاز پارس جنوبی در جلسه ی مجمع شرکت ملی گاز ایران، با حضور نمایندگان سازمان حسابرسی کشور مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و تراز مالی و صورتحسابهای مالی مجتمع مورد تایید قرار گرفت و مطلوب ارزیابی شد.
۳۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۶:۲۴
صفحه ۱ از ۳