آرشیو اخبار - 02 خرداد 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

استقرار ایستگاه سلامت در پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت انجام شد

پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی در بازه تعمیرات اساسی سال جاری به جهت اطمینان از حضور کارکنان با سلامت کامل در منطقه عملیاتی، اقدام به برپایی ایستگاه سلامت نمود.
۲ خرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۳۶
صفحه ۱ از ۲