آرشیو اخبار - 06 اردیبهشت 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کارکنان و متخصصان پژوهشگر مجتمع گاز پارس جنوبی خوش درخشیدند

با درخشش مقالات برتر متخصصان پژوهشگر مجتمع گاز پارس جنوبی در حوزه های مختلف چهارمین همایش تولید پایدار گاز به کار خود پایان داد.
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۴۳