آرشیو اخبار - 18 اسفند 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

طرح های مطالعاتی و اجرایی در راستای توسعه و بهبود فرآیندها

مجتمع گاز پارس جنوبی با هدف بهبود وتوسعه پالایشگاه ها انجام پروژه های مهندسی با دانش و تکنولوژی به روز را در دستور کار دارد.
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۰۱
صفحه ۱ از ۲