آرشیو اخبار - 03 بهمن 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

مدیر تعالی سازمانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت در مجتمع گاز پارس جنوبی در بازه زمانی 3 روز برگزار شد.
۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۰:۳۷