آرشیو اخبار - 28 بهمن 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

طراحی و ساخت ابزار حفاظت از انگشت در پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی

با تلاش کارکنان HSE واحد پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی، ابزار حفاظت از انگشت طراحی و ساخته شد.
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۳۵