آرشیو اخبار - 24 بهمن 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رئیس امور حقوقی مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد

با صدور حکمی از سوی حسین ملازاده، رئیس امور حقوقی و پیمان ها در مجتمع گاز پارس جنوبی، محمود پولادیان به عنوان " رئیس امور حقوقی مجتمع گاز پارس جنوبی" منصوب شد.
۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ۰۸:۳۸