آرشیو اخبار - 02 بهمن 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

جلسه برنامه سرآمدی و بهبود مستمر در مجتمع گاز پارس جنوبی

گزارش تصویری از جلسه اختتامیه برنامه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت با حضور اعضاء تیم ارزیابی، مدیرعامل، مدیران پالایشگاهی، مدیران ستادی مجتمع گاز پارس جنوبی
۲ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶:۱۵
صفحه ۱ از ۳