آرشیو اخبار - 29 دی 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مانور واکنش در شرایط اضطراری درپالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

مانور سه ماهه ERC در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی با حضور تمامی واحد های عملیاتی برگزار شد.
۲۹ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۱۵