آرشیو اخبار - 19 دی 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تهیه گزارش و مصاحبه با حضور تیم خبری صدا و سیما در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

تهیه گزارش خبری از تلاش ها و فعالیت های شبانه روزی متخصصان و کارکنان پالایشگاه نهم مجتمع، در حوزه خود اتکایی و ساخت تجهیزات وقطعات پالایشگاهی با حضور تیم خبری رسانه ملی
۱۹ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۰۵
صفحه ۱ از ۲