آرشیو اخبار - 08 فروردین 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گزارش تصویری از حضور خانواده کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی در برنامه های نوروزی

گزارش تصویری از حضور خانواده های بزرگ کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی در برنامه های ویژه ایام نوروز در هفته اول
۸ فروردین ۱۳۹۷ ۰۸:۴۶