آرشیو اخبار - 21 فروردین 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری آزمون نهایی دوره آموزشی کارجویان بومی در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

آزمون دوره آموزشی کارجویان بومی، با حضور جوانان جویای کار از شهرستان های همجوار در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد.
۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ۱۵:۱۹