آرشیو اخبار - 18 فروردین 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی به تجهیزات و امکانات پیشرفته آتش نشانی مجهز شد

رئیس آتش‌نشانی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی از تحویل تجهیزات و دستگاه‌های آتش‌نشانی به این پالایشگاه خبر داد.
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۴۵
صفحه ۱ از ۲