آرشیو اخبار - 08 آبان 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

مجتمع گاز پارس جنوبی پیشگام در جهت گسترش فرهنگ ازدواج جوانان منطقه

امام جمعه اهل سنت شهرستان عسلویه گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی در دو سال اخیر در گسترش امر حسنه ازدواج کمک های بسیار خوبی انجام داده است.
۸ آبان ۱۳۹۶ ۱۲:۱۰