آرشیو اخبار - 21 آبان 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اتان ارسالی به پتروشیمی‌ها تا انتهای مهر 10 درصد افزایش داشته است

اتان که بخشی از گاز طبیعی، گازهای همراه یا گازهای مایع‌شده را تشکیل می‌دهد، ماده‌ای بسیار با اهمیت در صنعت پتروشیمی است که بعد از جداسازی در مجتمع‌های استحصال اتان، در واحدهای تولید اتیلن (اتان کراکرها) به‌عنوان خوراک مصرف می‌شود.
۲۱ آبان ۱۳۹۶ ۱۲:۲۲
صفحه ۱ از ۴