آرشیو اخبار - 26 شهریور 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازگشت حاجیان مجتمع گاز پارس جنوبی از سرزمین وحی

حاجیان مجتمع گاز پارس جنوبی با استقبال کارکنان از سرزمین مطهر و منور قرآن و زیارت حرم امن الهی و قبور ائمه بقیع بازگشتند.
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۴۱