آرشیو اخبار - 02 اَمرداد 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کسب عنوان مقاله برگزیده در نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق

پژوهشگران مجتمع گاز پارس جنوبی در نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق با کسب عناوین برتر خوش درخشیدند.
۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۰۴
صفحه ۱ از ۴