آرشیو اخبار - 17 تیر 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

دوره ارگونومی عمومی در پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

دوره ارگونومی عمومی با حضور مدیران و کارکنان و با حضور دکتر علیرضا چوبینه استاد دانشکده بهداشت دانشگاه شیراز در پالایشگاه دوم مجتمع برگزار شد.
۱۷ تیر ۱۳۹۶ ۱۳:۵۰
صفحه ۱ از ۲