آرشیو اخبار - 06 خرداد 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انتصاب سرپرست پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

با صدور حکمی از سوی مهندس حسنی، سید محمد مهدی هاشمی به عنوان سرپرست پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد.
۶ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۳۴
صفحه ۱ از ۵