آرشیو اخبار - 02 خرداد 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مهمترین نقش حراست، اعتماد سازی در سازمان است

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در نشست آموزشی و تخصصی روسای حراست پالایشگاه های گاز کشور گفت؛ کارکنان پرتلاش حراست مهمترین نقش را در جهت اعتماد سازی در سازمان ایفا می‌کنند.
۲ خرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۵۴
صفحه ۱ از ۳