آرشیو اخبار - 14 اسفند 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

انجام اقدامات بسیار ارزشمند پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی همسو با آموزش جوانان بومی

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان کنگان گفت: پالایشگاه نهم مجتمع گازپارس جنوبی، اقدامات بسیار شایسته و ارزشمندی همسو با آموزش و مهارت آموزی جوانان جویای کار در منطقه به ثبت رسانده است.
۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۴۹
صفحه ۱ از ۳