آرشیو اخبار - 30 دی 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری همایش بهداشت اجتماعی" جامعه کار وتولید" اخلاق حرفه ای در محیط کار در مجتمع گاز پارس جنوبی

همایش بهداشت اجتماعی ( جامعه کار و تولید ) اخلاق حرفه ایی در محیط کار در راستای برنامه راهبردی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.
۳۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۰۸
صفحه ۱ از ۲