آرشیو اخبار - 25 دی 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجتمع گاز پارس جنوبی مسیر شکوفایی سازندگان داخلی را هموار کرده است

مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی در مراسم افتتاح و رونمایی دفتر ارتباطی مجتمع با انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: اکنون بهترین شرایط و امکانات در مجتمع عظیم گازی کشور، همسو با رشد و شکوفایی سازندگان داخلی مهیاست.
۲۵ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۳۹
صفحه ۱ از ۲