آرشیو اخبار - 12 دی 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

انتصاب سرپرست مدیریت تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی

با صدور حکمی از سوی علمدار بابایی، سرپرست مدیریت عملیات مجتمع گاز پارس جنوبی، محمود بالنده به عنوان " سرپرست مدیریت تعمیرات مجتمع منصوب شد.
۱۲ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۱۱
صفحه ۱ از ۳