آرشیو اخبار - 08 اسفند 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجتمع گاز پارس جنوبی موفق به اخذ گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی شد

پالایشگاه‌های عظیم مجتمع گاز پارس جنوبی، از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی را دریافت کردند .
۸ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵:۲۴
صفحه ۱ از ۳