جزییات خبر

دبیر باشگاه هم اندیشی استعدادهای درخشان خبر داد:

دومین جلسه شورای عالی باشگاه هم اندیشی استعدادهای درخشان مجتمع برگزار گردید.

دومین جلسه شورای عالی باشگاه هم اندیشی استعدادهای درخشان مجتمع برگزار گردید.
(شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲) ۲۱:۵۴

دبیر باشگاه هم اندیشی استعدادهای درخشان گفت: در دومین جلسه شورای عالی باشگاه هم اندیشی، ایده های مطرح شده در کارگروه های دارایی فیزیکی و فرآیند مورد بررسی قرار گرفت.

 
به گزارش خبرنگار شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی: وحید حسین پور، دبیر باشگاه هم اندیشی استعدادهای درخشان مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: در سایه اقدامات شاخص و کار گروهی، پس از تایید اساسنامه باشگاه هم اندیشی استعدادهای درخشان توسط مدیر عامل این مجموعه، این  باشگاه فعالیت رسمی خود رو از ابتدای تابستان امسال با انتصاب دبیر باشگاه توسط مدیر عامل محترم آغاز کرده است. 

حسین پور ادامه داد: با تصویب آیین نامه اجرایی باشگاه در مجمع عمومی، دبیران کارگروه ها برای مدت ۳ ماه توسط دبیر باشگاه انتخاب شدند، در این مدت ایده های مطرح شده توسط اعضای باشگاه در کارگروه های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: ایده هایی که به تایید کارگروه برسند در عالی ترین رکن باشگاه که شورای عالی است مطرح می شوند و در صورت تایید شورای مجوز انجام ایده ها توسط شورای عالی صادر می شود.

به گفته ی حسین پور، شورای عالی متشکل از مدیران منتخب مجتمع و ریاست آن بر عهده مدیر عامل محترم می باشد. 

دبیر باشگاه هم اندیشی استعدادهای درخشان در ادامه تصریح کرد: باشگاه هم اندیشی استعدادهای درخشان مجتمع شامل ۴ کارگروه فرآیند ، دارایی فیزیکی، بین رشته ای و سرمایه انسانی است.  دبیران کارگروه های ۴ گانه پس از دوران ۳ ماهه اول  با برگزاری انتخابات درون باشگاه انتخاب شده اند. 

وی گفت: تمامی کارمندان می توانند با ارسال فرم عضویت ( موجود در پوشه عمومی برید، باشگاه هم اندیشی استعدادهای درخشان) به برید دبیر باشگاه هم اندیشی در صورت تمایل در این باشگاه عضو شوند.

اعضای شورای عالی: 
مهندس باهوش 
مهندس جامعي 

مهندس عبدی

مهندس موذنی 
دکتر اسعدی 
دکتر حیدری 
دکتر صیادی


دبیر باشگاه
 دکتر وحید حسین پور 
دبیران کارگروه ها 
مهندس رضا عوض زاده: دبیر کارگروه سرمایه انسانی 
دکتر زینب عباسی: دبیر کارگروه بین رشته ای 
دکتر سیمین کشتکاری: دبیر کارگروه فرآیند
مهندس سید امیر حسینی: دبیر کارگروه دارایی فیزیکی


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

(شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲) ۲۱:۵۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید