جزییات خبر

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم
(چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱) ۱۲:۲۸

گزارش تصویری تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهمتعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 34
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 33
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 32
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 28
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 27
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 26
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 24
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 23
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 22
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 20
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 19

تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 17
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 14
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 12
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 11
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 10
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 9
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 6
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 5
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 4
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 3
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 2
تعمیرات اساسی پالایشگاه دوازدهم 1
روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
(چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱) ۱۲:۲۸
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید