جزییات خبر

همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری

کاشت نهال در پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی

کاشت نهال در پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی
(چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰) ۱۴:۳۶

با مشارکت متخصصان و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی عملیات کاشت نهال در پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، با مشارکت مدیران، متخصصان و کارکنان در پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی، عملیات کاشت نهال در مناطق مختلف پالایشگاهی مجتمع برگزار گردید.

 

گزارش تصویری


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

 

کاشت نهال در محدوده ی توسعه ی فضای سبز انبار الحاقی روباز گوگرد

 


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

 

کاشت نهال در پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

 

کاشت نهال در پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

 

کاشت نهال در نیروگاه بعثت مجتمع گاز پارس جنوبی


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

کاشت نهال در پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

کاشت نهال در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

 


رسانه جدید
رسانه جدید

 

کاشت نهال در پالایشگاه دوازدهم  مجتمع گاز پارس جنوبی


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید


کاشت نهال در پالایشگاه ششم  مجتمع گاز پارس جنوبی


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

کاشت یکصد هزار نهال حرا در سواحل نیلگون خلیج فارس شهرستان کنگان توسط کارکنان پالایشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی


رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
(چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰) ۱۴:۳۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید